Sabina Stanisławczyk

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dyplom i tytuł lekarza medycyny uzyskała w 2009 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako lekarz rezydent w Oddziale Dermatologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Od 2014 r. stanowi część Zespołu Naukowo – Leczniczego IWOLANG. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Cały czas stara się podnosić swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych konferencjach naukowo – szkoleniowych z dziedziny dermatologii.