Bielactwo

zwane też albinizmem nie jest groźną przypadłością, stwarza jednak wiele problemów natury estetycznej. Istnieją dwa rodzaje bielactwa: wrodzone i nabyte. Bielactwo wrodzone pojawia się już w momencie urodzenia i utrzymuje się zazwyczaj przez całe życie. Może zajmować całą powierzchnię ciała lub tylko niektóre jej części. Bielactwo nabyte tzw. Vitiligo spowodowane jest rozpadem komórek barwnikowych, co powoduje występowaniu na skórze białych odbarwionych plam o nieregularnym obrysie. Przyczyny tego rodzaju bielactwa nie są dokładnie poznane. Zdecydowanie niemałą rolę odgrywają czynniki genetyczne. Bielactwo łączy się również z chorobami immunologicznymi. Ma ono także związek z układem nerwowym: stres, wstrząs psychiczny.