Działalność naukowa

Klinika Iwolang od początku swojej działalności zajmuję się nie tylko leczeniem ale również badaniami naukowymi. Od 1990 roku w ośrodku przeprowadzono kilkadziesiąt badań klinicznych leków na łuszczycę, atopowe zapalenie skóry, trądzik  czy grzybicę. Badaniem klinicznym jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność. Podstawa prawna – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz.271 z późn. zm.).

Bezpieczeństwo uczestników gwarantują rygorystyczne normy i zasady prowadzenia badań klinicznych.