Dyrektor Prof. dr. hab. med. Andrzej Langner

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1959r. Specjalista dermatologii i wenerologii II stopnia. Tytuł naukowy Profesora zdobył w 1984 roku. W latach 1984- 2005 był profesorem zwyczajnym w Klinice Dermatologicznej AM w Warszawie. Od 1989 roku do dnia dzisiejszego członek Komisji Rejestracji Leków , gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Odbył liczne wyjazdy w ramach stypendiów naukowy. Jako Profesor wizytujący pracował na Uniwersytetach w Monachium, Marburgu i Kilonii. W latach 1970-1971 pracował wspólnie z Prof. A. Kliegmanem na Uniwersytecie w Filadelfii, powstała wówczas priorytetowa praca uwieńczona pierwszym zastosowaniem preparatu chroniącego przed ultrafioletem. Autor 4 podręczników i ponad 350 publikacji naukowych. Założyciel pierwszej prywatnej kliniki dermatologicznej, której jest dyrektorem od 1990 roku. Obecnie Dermatologiczne Centrum Uzdrowiskowe Iwolang jest czołowym ośrodkiem leczenia łuszczycy w Polsce. W 2012 roku otrzymał od Międzynarodowej Ligi Towarzystw Dermatologicznych Certificate of Apreciation w uznaniu swojego niezwykłego wkładu dla dermatologii zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Członek honorowy wielu polskich i zagranicznych Towarzystw Dermatologicznych. Zasiada w Radach Naukowych wielu czasopism. Jest przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma „Dermatologia i Kosmetologia praktyczna”. Od 2005 do 2015 roku Profesor – Wykładowca Dermatologii w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia.